Poznati brendovi i njihova franšiza.

26
Digitalno autorksi studio Sitework | Poznati brendovi i njihova franšiza.

USPEH JE IMATI LEVAK U KOMPANIJI

Primetili smo da je uspeh franšiza jedan od lepših i vrednih sistema koji čovek koji zna šta radi, i zna da uvidi kvalitet u ideji, i da ideju pretoči u projekat, uvek kreativno, a poželjna je usluga i preko potrebna svima. Uvideli smo naše mestu na tim tržišnim granama, gde zauzimamo prvo mesto kod nas u zemlji, tako i u drugim zemljama širom sveta. Počeli smo da se usavršavamo polako, i sada smo sigurni da samo jedni od pronalazača naših originalnih alata koji su kretivni, a potencijalni za jakim brendovima i sistemima, jedinstvena šansa da uložite novac bez Vaše ideje. Postoji i startup podrška. Uvek spremni za dalji razvoj. Stvaramo franšize na zahtev klijenta i kao takvi smo jedini na tržištu. Već danas posedujemo desetak franšiza koje su dobili pozitivan feedback i počeli smo da radimo kampanje i istraživanje tržišta gde su franšizne usluga za mnoge kompanije još strane.

Mi smo tu da Vam radimo franšizu, kako bi kao kvalifikovan i originalan brend, proizvoda ili usluga, mogu slobodno da kažem obavezan u svakom poslovanju, gde je naš tim uvek spreman da Vam pruži kvalitetnu franšizu za poslovanje, i tako razvijamo naše timove da se konstantno razvijaju, mi Vama posao gde možete a ne morate lično da radite, budite praktično posrednik u poslovanju, to je sistem piramida. Kontaktirajte nas sa Vašom idejom na ovom linku.

 

Digitalno autorksi studio Sitework | Poznati brendovi i njihova franšiza.

Levak je sistem priliva novca od procenata svake franšize, tako da vam konstantno drugi donose novac, oni rade za Vas sa vašom franšizom, posao za svakog potencijalnog klijenta, tako se probijate na svim tržištima. Imate 30%, 50%, 70% prava na licencu,a može da bude i 99%, kao i 100% vlasništva, kako se dogovorite, od jednog klijenta, pa do mnogoborjnih po svetu koji imaju zaradu od naših franšiza, ako nemate posao, a imate novac da uložite a ne znate kako, nemate i ne znate gde da uložite, naš tim će Vam pružiti franšizu, i tako obezbediti radnu poziciju, da pod našim sistemom poslovanja, i našim brendom, zarađujete od nule, i jako Vam lepo ide posao, imate i program usavršavanja. To se brzo širi, i jako brzo se pravi piramida, ide 1 i 1 su 11 pa tako do svakog klijenta. Što više levaka, to veće zarada. Sa svih strana, od svakog klijenta, od svakog njegovog klijenta, dobijate određeni procenat kapitala. POČNITE ODMAH

OVO JE NAŠA PREDNOST KOJU POSEDUJEMO, A TO JE USLUGU NA VAŠ ZAHTEV

VLADAMO ZNANJEM

Digitalno autorksi studio Sitework | Poznati brendovi i njihova franšiza.

 

Upoznajte se sa osnovnim pojmovima u frašizingu:

 

Franšizing – marketinška metoda reklamiranja proizvoda i usluga kroz isprobanu poslovnu formulu licenciranu i spremnu za ustupanje, uz finansijsku kompenzaciju, drugim zainteresovanim stranama koje žele da je kopiraju.

Davalac franšize ( Franchisor ) – kompanija koja je standardizovala i isprobala svoj poslovni koncept, ponovljiv i prenosiv i ustupa ga drugim kompanijama zajedno sa markom ili brendom i sa svim detaljima koji čine taj specifični poslovni koncept. Taj transfer znanja, iskustva, vizuelnog identiteta i marke povlači za sobom plaćanje od strane primaoca franšize.

Primalac franšize ( Franchisee ) – pravno ili fizičko lice, koje potpisom posebnog ugovora prihvata jedan sistem rada koji od sad čini njegov sistem poslovanja. Tako ulazi u lanac distribucije koji ima prepoznatljivo ime. Primalac franšize je pravno nezavisna osoba, ali ulaskom u lanac prihvata sistem rada koji nameće davalac franšize.

Franšizni ćošak ( Franchise corner ) – metoda ustupanja franšiznog paketa trgovcu koji će u sopstvenom prodajnom prostoru napraviti jedan prostor posvećen toj franšizi, a u drugom delu će i dalje obavljati svoju prvobitnu delatnost.

Franšizni ugovor – dokument koji usklađuje obaveze i prava obe strane (davaoca i primaoca franšize) i uslove ustupanja celog paketa između njih.

Franšizni priručnik – detaljni dokument ili “biblija” koji opisuje svaki detalj sistema poslovanja i procedura poslovanja. Usko je povezan sa radom pilot centra i obukom i trebalo bi da bude oslonac u poslovanju primaoca franšize kako bi on tu mogao da nađe sve informacije, uključujući i probleme koji mogu nastati u toku poslovanja. To je tajni dokument koji se nakon potpisa ugovora prenosi na primaoca franšize i osnova je prenosa znanja i iskustva u toku obuke.

Master franšiza – franšizna prava koja uglavnom podrazumevaju ekskluzivnost na jednoj većoj teritoriji, a često i na cele države i regione, a predstavlja obavezu prodaje podfranšiza na tom prostoru.

Paket franšize – sklop svih elemenata koji čine jednu franšizu prenosivom i primenjivom za presađivanje. To su: marka ili brend, know-how, priručnici, vizuelna identifikacija, obuka, ugovor, usluge/mašine/aparati, koji su sastavni deo poslovanja.

Tantijemi ( royalties ) – iznos koji je obično izračunat u procentima od bruto/neto prometa i plaća se periodično davaocu franšize. Tantijemi služe davaocu franšize da podmiri sve troškove koje ima za tehničku pomoć, pomoć u rukovođenju, stalan konsalting, periodične seminare i savetovanja i sl.

Ulazna pristupnica ( Initial fee ili entrance fee ) – iznos koji davalac franšize traži od primaoca pri potpisivanju ugovora. On sadrži: licencu za upotrebu marke i eventualnih patenata, prodaju franšiznog paketa, priručnik, obuku, tehničku pomoć u fazi otvaranja i lansiranja, ekskluzivnost na određenoj teritoriji…

Korpotativni indetitet ( Corporate identity ) – homogenost svih unutrašnjih elemenata (boje, nameštaj, zidne obloge, uniforme…) i spoljašnjih (izlozi, natpisi, reklame…) jednog prodajnog mjesta. Doprinosi kreiranju imidža marke (brenda) jednog sistema franšize.

Direktne prodajne tačke – prodajne tačke koje su u vlasništvu i kojima direktno upravlja davalac franšize. One se u nekim situacijama mogu smatrati pilot centrima.

Budžet za reklamu – iznos koji se predvidi za određeni vremenski period (obično godinu dana), a odnosi se na zajedničku reklamu cele mreže u kojoj učestvuju sve karike u franšiznom lancu.

Doprinos za reklamu – je procenat koji će svaki primalac franšize izdvajati u zajedničku blagajnu radi reklamiranja cele mreže na nacionalnom nivou.

Know-how – shema tajnog poslovnog koncepta davaoca franšize koji se još naziva i intelektualna svojina.

Lansiranje – veliko otvaranje franšizne mreže ili samo pojedinačnog prodajnog mjesta u franšizi.

Lay-out – arhitektonski oblik jednog prodajnog mesta u nacrtu sa unutrašnjim uređenjem koje se zahteva.

Logotip – simbol, grafički prikaz, znak, figura ili kombinacija boja koje identifikuju marku (brend).

Marka ili brend – zaštitni znak pod kojim posluje franšiza. Obično se sastoji od crteža koji simbolizuje delatnost ili ideju i naziva. Svrha mu je da indetifikuje usluge ili proizvode jedne kompanije.

SiteworkAuthor posts

Avatar

Web & Business developer, Graphic designer, SEO expert, Marketing and web administrator.

Bez komentara

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *