Objedinjavanje doživljaja pri pregledu nekog web sadržaja i prilagođavanje doživljaja njegovog korišćenja (User Experience – UX) određenoj platformi kao što je kompjuter, tablet ili mobilni telefon, naziva se Responsive Web Design (RWD) ili prilagodljivi web dizajn.

 

Responziv dizajn

 

Šta obuhvata prilagodljivi dizajn?

Media Queries ili Medija upiti – CSS3 modul koji nam omogućava da definišemo izgled sajta na osnovu karakteristika uređaja kao što je veličine ekrana.
Fluid (fleksibilan) grid – podrazumeva korišćenje relativnih veličina umesto veličina u pikselima.
Fluidne ili fleksibilne slike – Slike se ne prikazuju van svog kontejnera već se skaliraju zajedno sa njim.

 

Responziv dizajn

 

 

Umesto kreiranja mobilne aplikacije trend je kreirati prilagodljiv dizajn koji će omogućiti:

Da isti web sajt gledate na svim uređajima.
Generalno kraći razvoj.
Bolje indeksiranje i prikaz u Google rezultatima.

 

CSS3 se sastoji od velikog broja ugrađenih modula. Medija upiti su među tim CSS3 modulima. Oni omogućavaju da se usredsredimo na specifične CSS stilove, u zavisnosti od mogućnosti prikaza uređaja. Na primer, pomoću samo nekoliko linija CSS koda možemo da promenimo način na koji se sadržaj prikazuje na osnovu određenih karakteristika, kao što su širina prikaza, razmera ekrana, orjentacija uređaja i drugo.
Bilo koji dizajn fiksne širine, koristeći samo medija upite za prilagođavanje za različite prikaze, samo će se „zalepiti“ sa jednog seta CSS pravila na drugi, bez linearne progresije između njih. Umesto toga mi želimo dizajn koji je fleksibilan i da izgleda dobro u svim prikazima. Želimo da promenimo fiksni razmeštaj zasnovan na pikselu u tečan, proporcionalni. Tamo ćemo omogućiti elementima da se skaliraju, u zavisnosti od prikaza, dok jedan ili drugi medija upit ne modifikuju stil. To možemo uraditi tako što ćemo sve fiksne vrednosti u pikselima zameniti relativnim vrednostima, odnosno procentima ili em jedinicom mere.
Tekst na web stranama je fluidan po definiciji. Ukoliko se prozor web čitača promeni tekst će se prilagoditi i pomeriti u skladu sa novim dimenzijama prozora. Slike na web stranama nisu po definiciji fluidne. One će uvek biti iste veličine i orjentacije bez obzira na veličinu prozora, i jedino će biti isečene ukoliko postanu previše velike u odnosu na kontejnerski element.
Nadamo se da smo Vam približili važnost responziv dizajna, mi smo tu profesionalci, prepustite nama da brinemo o detaljima Vašeg sajta kako bi dobili savršen izgled primenjiv na svim uredjajima.

 

Stupimo u kontakt!