Faktura

Za:

Put za Bubanju 1D
11232 Beograd, Srbija

office@sitework.rs

Broj fakture Faktura-0001
Datum fakture 4. maja 2020.
Ukupan iznos 315.00 €
Od:
Sati/Količina Usluge Stopa/cenaPodzbir
1 izrada sajta
200.00 €200.00 €
1 logo 100.00 €100.00 €
Podzbir 300.00 €
Porez 15.00 €
Ukupan iznos 315.00 €