biznis plan baner

Postavljanje strateških ciljeva organizacije

 

 

  • Definisanje vizije

Mora biti sastavljena, tako da tačno pokazuje kuda se preduzeće kreće.

  • Definisanje misije

-Misija preduzeća predstavlja osnovni okvir poslovanja i razvoja. Misija mora biti odredjena svrhom postojanja preduzeća, strategijom dejstva, standardima ponašanja, i pokretačkim polugama koje pokreću zaposlene.

  • Definisanje vrednosti

-Definisanje vrednosti, odnosno prioriteta koji će samom preduzeću pomoći da se pozicionira na tržištu.

  • Ispitivanje tržišta

-Podrazumeva detaljnu analizu konkurenata, analizu potencijalnih kupaca, klijenata, a sve u svrhu pozicioniranja preduzeća i proizvoda na tržištu.

Razvoj poslovanja

Usluga izrade biznis plana

Istrazivanja su pokazala da 40% novootvorenih preduzeća u prvih godinu dana poslovanja, doživi svoj krah. Detaljnom analizom tržišta, konkurenata, dobavljača, i svih drugih faktora koji utiču na Vaše poslovanje, uspeh je neminovan.
Razvoj poslovanja

Pisanje projekata

 

  • Pisanje projekata za apliciranje za sredstva u fondovima Evropske Unije.
  • Plan razvoja poslovanja (analiza)
  • Kontakt sa klijentima i dobavljačima
  • Uspostavljanje organizacione strukture
  • Konsultantske usluge koje podrazumevaju savetovanje u sastavljanju organizacione šeme.

Organizaciona struktura predstavlja glavnu nit preduzeća, preko nje se vrši koordinacija celim preduzećem, te je od suštinske važnost da ona bude sastavljena na najbolji način. 
Razvoj poslovanja
Otvori ćaskanje
1
Close chat
Zdravo! Hvala što ste nas posetili. Pritisnite dugme Start da biste razgovarali sa našom podrškom :)

Start

Privacy Policy Settings

Vi ste trenutno van mreže